Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji uslug zgodnie z Polityka dotyczaca cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookie w Twojej przegladarce.
Zamknij
Twój koszyk jest pusty

MBS 3w1 Galwan, Ultrad?wi?ki, D'Arsonval BN-402

999.00 z?
Funkcje:
d'Arsonval,
Galwan/Jonoforeza,
Ultrad?wi?ki.

d'Arsonval - umo?liwia wykonywanie elektromasa?y z wykorzystaniem tzw. pr?dów d'Arsonvala. Wyst?puj?ce przy kontakcie szklanej elektrody ze skór? iskrzenie ma wp?yw pobudzaj?cy na skór? i tkanki podskórne, mi??nie oraz po?rednio na narz?dy wewn?trzne, a wytwarzany przy zabiegu ozon ma dzia?anie bakteriobójcze. Dzia?anie ?adunków elektrycznych powoduje rozszerzenie naczy? krwiono?nych skóry, przyspiesza przemian? materii, co jest wa?nym czynnikiem zwi?kszenia absorbcji substancji od?ywczych i leczniczych zawartych w preparatach kosmetycznych.

Galwanoterapia - grupa zabiegów leczniczych polegaj?cych na dzia?aniu na organizm cz?owieka sta?ym pr?dem elektrycznym za pomoc? przy?o?onych do cia?a elektrod metalowych. Dwa najbardziej znane zabiegi to: jontoforeza - polegaj?ca na wprowadzaniu do organizmu zjonizowanych form leku za pomoc? przy?o?onego pr?du oraz galwanizacja - polegaj?ca na dzia?aniu samym pr?dem elektrycznym. W?a?ciwo?ci lecznicze: przeciwbólowe (bieg dodatni), pobudzaj?ce (bieg ujemny), korzystny wp?yw na zakrzepy naczyniowe.

Funkcja ultrad?wi?kowa. Wykorzystanie wibracji ultrad?wi?kowych o cz?stotliwo?ci miliona drga? na sekund? (1 MHz). Fala ultrad?wi?kowa stymuluje tkank? i poprawia przenikalno?? b?on dla kolagenu, wyg?adzaj?c zmarszczki, eliminuj?c linie i uj?drniaj?c skór?, co nadaje jej m?odszy i zdrowszy wygl?d. Ultrad?wi?ki wytwarzaj? ciep?o pochodz?ce z tarcia, które poprawia cyrkulacj? krwi, odpr??a mi??nie i pomaga rozbija? cellulit, usuwaj?c nadmiar t?uszczu. Urz?dzenie z 2 sondami umo?liwia bezinwazyjny lifting,  wyg?adza i wzmacnia skór? przy u?yciu wibracji ultrad?wi?kowych.


Dane techniczne:
Cz?stotliwo?? ultrad?wi?ków: 1MHz
Pobór mocy: 45W
Zasilanie: 220V
Waga: 6.5kg
Wymiary urz?dzenia: 36x28x15cm
Wymiary opakowania: 37x36x29cm
Okres gwarancji: 12 miesi?cy

Copyrights © Magnifficco