Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji uslug zgodnie z Polityka dotyczaca cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookie w Twojej przegladarce.
Zamknij
Twój koszyk jest pusty

MBS Kombajn kosmetyczny 9w1 BN-801A

2599.00 z?
Funkcje:  
  • Vacum
  • High-frequency - elektroterapia - d'arsonval
  • Brush
  • Spray
  • Galwan
  • Wapozon z ozonem – nawil?acz
  • Lampa z lup?
  • Lampa Wooda
  • Ultrad?wi?ki - ultrasonoforeza

1. Vacuum:
Podci?nienie (ssanie) jest wykorzystane do masa?u pró?niowego zapewniaj?cego lepsze ukrwienie powierzchni skóry i ogóln? popraw? kr??enia w obszarze przeprowadzonego zabiegu, a tak?e s?u?y do zamykania porów oraz usuwania zanieczyszcze? skóry pochodzenia komórkowego. Pomocne w g??bokim oczyszczaniu skóry.

2. High-Frequency - elektroterapia:
Umo?liwia wykonywanie elektromasa?y z wykorzystaniem tzw. pr?dów d'Arsonvala. Wyst?puj?ce przy kontakcie szklanej elektrody ze skór? iskrzenie ma wp?yw pobudzaj?cy na skór? i tkanki podskórne, mi??nie oraz po?rednio na narz?dy wewn?trzne, a wytwarzany przy zabiegu ozon ma dzia?anie bakteriobójcze. Dzia?anie ?adunków elektrycznych powoduje rozszerzenie naczy? krwiono?nych skóry, przyspiesza przemian? materii, co jest wa?nym czynnikiem zwi?kszenia absorbcji substancji od?ywczych i leczniczych zawartych w preparatach kosmetycznych.

3. Brush:
Umo?liwia perfekcyjny masa? skóry oraz wspomaga peeling w dowolnym miejscu cia?a. Przez mo?liwo?? stosowania wymiennych, ró?norodnych nasadek daje nieocenione wsparcie w zabiegach kosmetycznych, zwi?kszaj?c intensywno?? oddzia?ywania substancji czynnych zawartych w kosmetykach jak i przy?pieszaj?c ich dzia?anie. Wzrasta przez to skuteczno?? zabiegu i skraca si? wydatnie jego wykonanie.

4. Spray:
Nadci?nienie które mo?e by? u?yte do rozpylania p?ynów takich jak toniki, wody lub olejki zapachowe czy inne preparaty kosmetyczne ( np. preparaty do opalania natryskowego) oraz do nawil?ania metod? zimnego natrysku.

5. Galwan:
S?u?y do galwanizacji i jonoforezy oraz innych zabiegów kosmetycznych wykorzystuj?cych oddzia?ywania pr?du galwanicznego na tkanki. Mo?e by? stosowany przy nerwobólach, przewlek?ych zapaleniach nerwów, zaburzeniach naczyniowych, odmro?eniach, tr?dziku ró?owatym i pospolitym, zwiotczeniach skóry i mi??ni, bliznach, uczuleniach i innych schorzeniach, przy usuwaniu których korzysta si? z pozytywnego oddzia?ywania pr?du galwanicznego na organizm ludzki.

6. Wapozon z ozonem – nawil?acz:
Nawil?a skór? za pomoc? pary, zmi?kcza skór?, otwiera pory, rozlu?nia mi??nie twarzy co u?atwia zabieg oczyszczania oraz przygotowuje skór? do dalszych zabiegów. Umo?liwia stosowania aromaterapii oraz zio?oterapii.

7. Lampa z lupa:
?atwa do przesuwania i ustawienia lampa powi?kszaj?ca, posiada wysokiej jako?ci refrakcyjne szk?o powi?kszaj?ce oraz wbudowany system o?wietlaj?cy, które pozwalaj? na optymalne diagnozowanie skóry. G?owica lampy umieszczona jest na wysi?gniku, u?atwiaj?cym jej ustawienie na okre?lon? odleg?o?? i wysoko??. U?atwia prac? podczas zabiegów kosmetycznych.

8. Lampa Wooda:
Specjalna lampa emituj?ca d?ugofalowe promieniowanie ultrafioletowe, daj?ca mo?liwo?? dok?adnego obejrzenia skóry. W zale?no?ci od rodzaju cery oraz schorze? na skórze o?wietlonej lamp? Wooda wyst?pi? ró?nobarwne odbicia. 

9. Ultrad?wi?ki - ultrasonoforeza:
Wykorzystuje zjawisko fali akustycznej. Powoduje popraw? ukrwienia skóry, stosowany przy terapiach antycellulitowych, leczeniu rozst?pów, nerwobóli, odmro?e?. Umo?liwia wt?aczanie w g??bsze warstwy skóry preparatów od?ywczych, nawil?aj?cych, regeneruj?cym i dotleniaj?cych.

Dane techniczne:
Model: BN-801A,
Zasilanie: 220V,
Waga: 30kg,
Wymiary urz?dzenia: 155x40x45cm,
Wymiary opakowania: 97x64x48cm,
Okres gwarancji: 12 miesi?cy

Copyrights © Magnifficco