Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji uslug zgodnie z Polityka dotyczaca cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookie w Twojej przegladarce.
Zamknij
Twój koszyk jest pusty

MBS Oryginalny MNS Roller 2.0mm BS-M1CR10. 100% sterylno?ci.

189.00 z?
MNS Roller to urz?dzenie do ?atwego i szybkiego przeprowadzania zabiegu mezoterapii, równie? w warunkach domowych.

Czym jest Mezoterapia i dlaczego MNS Roller?
Za pomoc? tradycyjnej metody od?ywiania skóry mo?na przenika? tylko w g??b wierzchniej warstwy naskórka. Ze wzgl?du na nisk?  efaktywno?? (tylko 0,3%), po licznych badaniach naukowcy opracowali now? metod?: Mezoterapie (Microneedle Therapy). Metoda ta efektywnie poprawia penetracj? skóry przez warstwy epidermis i dermis, która staje si? mi?a w dotyku i od?ywiona. Mezoterapia stymuluje skór? do procesów samonaprawczych. Stymuluje jej warstwy i w?ókna w ok 8%, co mo?na porówna? do zabiegów laserowych i chirurgii kosmetycznej. Jest to sprawdzona metoda i najlepszy niechirurgiczny sposób leczeniu objawów starzenia.

Zabieg mezoterapii za pomoc? nak?u? strzykawk? lub drogim Inject Gunem mo?na wykonywa? jedynie w gabinetach kosmetycznych i dermatologicznych.

Zastosowanie MNS Rollera, pozwala na wykonanie zabiegu mezoterapii tak?e samemu w domu. MNS Roller, dzi?ki 192 ig?om wykonanym z chirurgicznej stali ?atwo aplikuje na?o?ony na skór? kosmetyk. Ig?y te regularnie przesuwaj? si? po miejscach skóry wymagaj?cych leczenia.  Metoda ta w sprawny sposób dostarcza do naskórka i tkanki skóry aktywne sk?adniki. Po zabiegu skóra jest pi?kna i dobrze utrzymana.

Mezoterapia jest bezpieczna, niezawodna. Mo?e by? wykorzystywana przy walce z cellulitem, zmarszczkami, rozst?pami i przebarwieniami. Polecana jest tak?e w profilaktyce wypadania w?osów.

Ka?dy egzemplarz MNS Roller jest sterylnie zapakowany i gotowy do u?ycia. Po zabiegu nale?y go op?uka? w p?ynie dezynfekuj?cym. Jednego egzemplarza MNS Rollera mo?e u?ywa? tylko jedna osoba ze wzgl?du na mo?liwo?? zaka?enia wirusem HIV, ?ó?taczki lub innych.

MNS Roller jest dost?pny w 5 wersjach ró?ni?cych si? d?ugo?ci? igie?. Aktualnie dost?pne modele maj? ig?y o d?ugo?ci 0.2mm, 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm i 2mm.

Tabela zastosowa? MNS Roller o ró?nych d?ugo?ciach igie?

d?ugo?? igie?

0.2mm

0.5mm

1.0mm

1.5mm

2.0mm

regeneracja komórek

x

polepszenie cery

x

x
wyg?adzanie zmarszczek


x
rozja?nianie przebarwie?


x

xcellulit


x

x


x

wprowadzanie preparatu kosmetycznego

x

x
zmniejszanie porów


x
rozst?py


x

x

x


zapobieganie ?ysieniu

x

Doradca do spraw sprzeda?y mebli i sprz?tu kosmetycznego Marta Ro?: kom. 693 907 090.

Regulamin wysy?ki artyku?ów, mebli i sprz?tu:

- sprz?t i meble wysy?ane s? po potwierdzeniu wp?aty ca?o?ci kwoty lub (w przypadku wysy?ki pobraniowej) 10% zaliczki;
- przed zakupem sprawd? dost?pno?? towaru, koloru, ilo?ci sztuk, rozmiaru itp - jako hurtownia jeste?my uzale?nieni od dostawców;
- prosimy o przemy?lane zakupy, poniewa? producent nie przyjmuje zwrotów;
- po dokonaniu zakupu prosimy o przes?anie danych do faktury (w innym przypadku wystawiamy paragon);
- reklamacje b?d? uwzgl?dniane na podstawie faktury lub paragonu;
- UWAGA! Przy odbiorze przesy?ki nale?y sprawdzi? zawarto?? i stan opakowania - ewentualne uszkodzenia nale?y spisa? przy kurierze i zg?osi? do firmy Magnificco. Ka?dy sprz?t jest sprawdzany przed wysy?k? i pakowany wg. wymogów firmy kurierskiej - Magnificco nie odpowiada za uszkodzenia powsta?e podczas przesy?ki. Reklamacje realizowane s? przez firm? kuriersk?.
- po wcze?niejszym ustaleniu warunków, w obr?bie siedziby firmy jest mo?liwy transport;
- firma Magnificco nie ponosi odpowiedzialno?ci za pomy?ki na stronie internetowej, jednak jest zobowi?zana do wyja?nienia problemu;


WYSY?KA paczek kurierskich do 30kg:
- czas realizacji: 24-48h*;
- 15z? (przelew), 18z? (pobranie);

WYSY?KA palet lub wysy?ek niestandardowych kurierskich powy?ej 30kg:
- czas realizacji: 24-72h*;
- 150z? (przelew, pobranie);

* czas dotyczy towaru dost?pnego od r?ki, po zaksi?gowaniu wp?aty.  • Kod Produktu: MBS-M1CR10

Copyrights © Magnifficco