Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji uslug zgodnie z Polityka dotyczaca cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookie w Twojej przegladarce.
Zamknij
Twój koszyk jest pusty

MBS Urz?dzenie do elektrostymulacji BSB-333A

2999.00 z?  2899.00 z?
Oszczędzasz: 3%

STARA CENA 3999.00

Elektrostymulacja mi??ni to zabieg elektroleczniczy, zwany tak?e elektrogimnastyk?, maj?cy na celu wywo?anie reakcji motorycznej mi??nia lub grupy mi??ni. Celem EMS z wykorzystaniem takich urz?dze?, mo?e by? redukcja tkanki t?uszczowej w obr?bie stymulowanych mi??ni, reedukacja utraconej funkcji mi??nia lub grupy mi??ni, zwi?kszenie si?y i wytrzyma?o?ci, poprawa kr??enia obwodowego, podniesienie temperatury zmniejszenie obrz?ków lub rozgrzewka, zmniejszenie spastyczno?ci. Nasze urz?dzenie oprócz tych wymienionych powy?ej w?a?ciwo?ci dzi?ki ró?nym programom wykorzystujemy do modelowania sylwetki, redukcji cellulitu oraz ogólnej poprawy kondycji naszych mi??ni.

Funkcje:
Drena? limfatyczny.
Elektrostymulacja mikropr?dowa.
Wyszczuplanie.
Redukcja cellulitu (biodra, uda brzuch).
Zastosowanie medyczne (bóle krzy?a, ?ydek,  '?okie? tenisisty').

Dane techniczne:
5 programów (w tym program AUTO),
3 poziomy pr?dko?ci wykonywania programów ,
10 niezale?nie sterowanych obwodów,
Elektrody nadaj?ce si? do dezynfekcji,
Zasilanie: 220V,
Waga: 18kg,
Wymiary urz?dzenia: 40x28x82,
Wymiary opakowania: 59x48x97,
Stojak w zestawie,
Okres gwarancji: 12 miesi?cy

Doradca do spraw sprzeda?y mebli i sprz?tu kosmetycznego Marta Ro?: kom. 693 907 090.

Regulamin wysy?ki artyku?ów, mebli i sprz?tu:

- sprz?t i meble wysy?ane s? po potwierdzeniu wp?aty ca?o?ci kwoty lub (w przypadku wysy?ki pobraniowej) 10% zaliczki;
- przed zakupem sprawd? dost?pno?? towaru, koloru, ilo?ci sztuk, rozmiaru itp - jako hurtownia jeste?my uzale?nieni od dostawców;
- prosimy o przemy?lane zakupy, poniewa? producent nie przyjmuje zwrotów;
- po dokonaniu zakupu prosimy o przes?anie danych do faktury (w innym przypadku wystawiamy paragon);
- reklamacje b?d? uwzgl?dniane na podstawie faktury lub paragonu;
- UWAGA! Przy odbiorze przesy?ki nale?y sprawdzi? zawarto?? i stan opakowania - ewentualne uszkodzenia nale?y spisa? przy kurierze i zg?osi? do firmy Magnificco. Ka?dy sprz?t jest sprawdzany przed wysy?k? i pakowany wg. wymogów firmy kurierskiej - Magnificco nie odpowiada za uszkodzenia powsta?e podczas przesy?ki. Reklamacje realizowane s? przez firm? kuriersk?.
- po wcze?niejszym ustaleniu warunków, w obr?bie siedziby firmy jest mo?liwy transport;
- firma Magnificco nie ponosi odpowiedzialno?ci za pomy?ki na stronie internetowej, jednak jest zobowi?zana do wyja?nienia problemu;


WYSY?KA paczek kurierskich do 30kg:
- czas realizacji: 24-48h*;
- 15z? (przelew), 18z? (pobranie);

WYSY?KA palet lub wysy?ek niestandardowych kurierskich powy?ej 30kg:
- czas realizacji: 24-72h*;
- 150z? (przelew, pobranie);

* czas dotyczy towaru dost?pnego od r?ki, po zaksi?gowaniu wp?aty.  • Kod Produktu: MBSB-333A

Copyrights © Magnifficco